เพลงสุดท้าย

posted on 02 May 2013 19:28 by moderate

  • สำหรับทุกคนมันคงเป็นเพลง...หวานๆ 
  • แต่สำหรับฉัน  เรียกมันว่า .... เพลงสุดท้าย 
  • ทันทีที่โพสต์เพลงนี้  เพื่อบอกใครคนหนึ่ง หลังจากรอเค้าเดินทางกลับจากเชี่ยงใหม่
  • เค้าก็ตัดสินใจ ส่งข้อความ มาขอจบสิ้นทุกอย่าง 
  • ...
  • ...
  • ...  มันจึงชื่อ เพลงสุดท้าย 

Comment

Comment:

Tweet